Självservice - inloggning och startsida. Längd 1 min 30 sek (utan ljud).
carina.johansson@vgregion.se
Denna guide visar hur du loggar in i Självservice och vad du ser på startsidan.
1.
Inloggning till Självservice
2.
Startsidan i Självservice
Was this guide helpful to you?