AsynjaVisph - LITA-uppgifter i införandefasen
manuela.lofving@vgregion.se
1.
Skapa meddelande- grupper
2.
Skapa användarfavoriter
3.
Definiera konsultations- orsaker
4.
Wordbilagor
5.
Gruppera blanketter och formulär
6.
Lägg upp enhetens resurser
7.
Gruppera resurser
8.
Skapa ny schemamall
9.
Tilldela schema till resurs
10.
Schemaändring i redan tilldelat schema
Was this guide helpful to you?