PsycINFO - en introduktion
medbibl.ostra@vgregion.se
Guiden beskriver hur du söker och hittar artiklar i databasen PsycINFO.
1.
Sök i fritext
2.
Sök med ämnesord
3.
Filtrera din sökning
4.
Träfflistans möjligheter
5.
Hitta och beställa artikel
Har du frågor eller synpunkter kontakta sjukhusbiblioteken.vgr@vgregion.se
1.
Sök i fritext
Skriv in sökterm på engelska
Välj ett sökfält som passar din sökning, till exempel Titel eller Abstract
Du kan skriva in flera termer. Om du vill ha fler fält, klicka på +
Du kan kombinera söktermer med booleska operatorer, AND OR NOT. Välj i listan.
Klicka på SÖK-knappen när du skrivit in söktermerna.
2.
Sök med ämnesord
Klicka på ämnesord
Sök efter termer genom att skriva in ett ord och klicka på Bläddra
Genom att klicka på ett ämnesord kan du se relaterade ämnesord
Bocka i Expload om du vill söka med underliggande ord

Bocka i Huvudkoncept om du endast vill söka på det ämnesord du valt
Klicka på lägg till
Termerna läggs till i sökfältet
Klicka på sök när du har lagt till de termer du vill
3.
Filtrera din sökning
Skriv in sökterm
Scrolla ner för att se avgränsningar
Efter du avgränsat på det du vill, klicka på sök
4.
Träfflistans möjligheter
Du kan avgränsa efter du gjort din sökning också. Här i vänsterspalten hittar du till exempel avgränsning för år, språk och publiceringstyp
För att ställa in tidsintervall kan du dra avgränsningen eller skriva in året i rutan
Bocka för de avgränsningar du vill, träfflistan uppdateras automatiskt
Håll musen över så förhandsgranskas artikelns abstract
Spara tillfälligt flera träffar genom att klicka på mapp-ikonen
Gå sedan till mappvy för att se listan över dina sparade artikelposter. Där kan du e-posta, spara. Eller exportera listan till ett referenshanteringsprogram.
Klicka på titeln för att komma till detaljerad vy
Här finns möjlighet att spara enskild artikelpost, eller e-posta den.
5.
Hitta och beställa artikel
Klicka på VGR-ikonen för att se om biblioteket har artikeln i fulltext
På denna sida kan du beställa artikeln genom att fylla i formuläret via länken Beställ från ditt bibliotek

Det går också att söka på artikeln via direktlänk till Google-scholar, den kan finnas där
Vid beställning, fyll i formuläret. Stjärna betyder att fältet är obligatoriskt.

Artikelns referensuppgifter är redan ifyllda
Was this guide helpful to you?