Sök i OT-Seeker
carina.johansson@vgregion.se
OT-Seeker är en evidenbaserad databas skapad för och av arbetsterapeuter. Databasen innehåller referenser till systematiska översikter och randomiserade studier som påvisar effekten av arbetsterapeutisk behandling
1.
Börja din sökning
2.
Spara referenser
3.
Spara referenslista
4.
Hitta eventuell fulltext
5.
Skapa Alerts för att hålla dig uppdaterad inom ett eller flera ämnen.
6.
Läs mer om PEDro-scale och fortsatt sökhjälp
Har du några frågor eller vill veta mer kontakta sjukhusbiblioteken.vgr@vgregion.se
1.
Börja din sökning
Klicka på Advanved Search för att få fler sökalternativ.
Välj mellan olika kategorier i rullistan
Välj i rullistan det du vill söka på
Välj AND i rullistan - klicka på search
Sortera träfflistan på t.ex. relevans genom att välja i rullistan Sort by
Du kan ställa in hur många träffar som ska visas per sida
2.
Spara referenser
Vill du söka på en tidigare sökning från historiken trycker du på Select - och sedan Search.
Du kan maila listan.
3.
Spara referenslista
Markera de artiklar du vill spara till din referenslista genom att kryssa i rutorna
Klicka på View selected in full detail.
klicka på Export References. Referenserna laddas ner som en fil som du kan spara och importera till t.ex. ett referenshanteringssystem.
Klicka på Arkiv och sedan spara som
4.
Hitta eventuell fulltext
Här kan eventuellt fulltext finnas. För frågor kontakta ditt bibliotek.
5.
Skapa Alerts för att hålla dig uppdaterad inom ett eller flera ämnen.
Du kan skapa Alerts om du vill bli uppdaterad inom ett visst ämne.
Registrera dig här.
Fyll i dina uppgifter
Kryssa för ett eller flera ämnen du vill bli uppdaterad om
Klicka på Submit
6.
Läs mer om PEDro-scale och fortsatt sökhjälp
Läs mer om PEDro- Scale här.
Was this guide helpful to you?