02.4.1 Lägg till ny produkt via en produktfil i Excel-format
kalle.wahlander@visuera.com
1.
Packa upp produktfilen
2.
Öppna produktfilen
3.
Ange egenskaper för den nya produkten i produktfilen
4.
Koppla bild till produkt
5.
Koppla flera bilder/dokument till en produkt
6.
Packa ihop produktfilen(skapa ny ZIP-fil)
7.
Läs in produktfilen
8.
Produktuppdateringen har blivit inläst
Was this guide helpful to you?