Inför varje möte ljud- och bildinställningar i Lync
nina.brandstrom@vgregion.se
Kontroller du behöver göra före varje videovårdplanering
1.
Öppna dialogruta för inställningar (13 sek)
2.
Testa ljudenhet (55 sek)
3.
Testa videoenhet (50 sek)
Was this guide helpful to you?