SKYPE grundinställningar i Skype för att kunna medverka på videovårdplanering
nina.brandstrom@vgregion.se
Inställningar du behöver göra för bli tillgänglig till videovårdplaneringsmöte
1.
SKYPE Alternativ - För att kunna göra inställningar (11 sek)
2.
SKYPE Alternativ - Personlig information (20 sek)
3.
SKYPE Alternativ - Min bild (35 sek)
4.
SKYPE Alternativ - Ljudenhet (60 sek)
5.
SKYPE Alternativ - Videoenhet (40 sek) KOPIA
Was this guide helpful to you?