SKYPE Skapa videolänk till Kallelse för samordnad vård- och omsorgsplanering Outlook Klient (2 min)
carina.johansson@vgregion.se
Sjukhuset kallar till videovårdplanering genom att klistra in videolänk i "Kallelse och underlag till vårdplanering"
Så här gör sjukhuset för att skapa Kallelse till videovårdplanering
1.
SKYPE Skapa videolänk. Utgå från Outlook Kalender och Kallelse i KLARA SVPL (10 sek)
2.
SKYPE Skapa videolänk (20 sek)
3.
SKYPE Kopiera videolänk (20 sek)
4.
SKYPE Klistra in videolänk i KLARA SVPL och avisera Kallelse (35 sek)
5.
SKYPE Avsluta Outlook mail och SPARA mötestid och länk i den egna kalendern (35 sek)
6.
SKYPE Avsluta Outlook mail UTAN ATT SPARA mötestid och länk i den egna kalendern (11 sek)
Was this guide helpful to you?