SKYPE Outlook Webb App - Skapa videolänk till Kallelse för samordnad vård- och omsorgsplanering
carina.johansson@vgregion.se
Kallelse till videovårdplanering
1.
Utgå från Outlook Webb App (ePost) och Kallelse och underlag till vårdplanering (10 sek)
2.
Skapa videolänk (30 sek)
3.
Informera vårdpersonal via ePost (30 sek)
4.
Hitta videolänk i kalendern och kopiera länkadress (25 sek)
5.
Klistra in videolänk i Kallelse och underlag till vårdplanering (35 sek)
Was this guide helpful to you?