SKYPE Outlook Webb App - Kalla närstående till videovårdplanering via ePost
carina.johansson@vgregion.se
Kallelse till videovårdplanering
1.
Bjud in Närstående till vårdplaneringsmöte (15 sek)
Was this guide helpful to you?