ELVIS Standardiserade vårdförlopp - Cancer
carina.johansson@vgregion.se
Bakgrund och registrering i ELVIS.
1.
Bakgrund
2.
Välgrundad misstanke om cancer i Primärvården, utan filterfunktion.
3.
Beslut om standardiserat vårdförlopp, utan filterfunktion.
4.
Start av första behandling eller avslut av standardiserat vårdförlopp, utan filterfunktion.
5.
Start av standardiserat vårdförlopp, med filterfunktion.
6.
Start av första behandling eller avslut av standardiserat vårdförlopp, med filterfunktion.
Was this guide helpful to you?